dagens resultat
2. match (VOLSTRUP golfklub) 2023

   

1.   POUL MIKKELSEN       71  
2.   JENS SPANGGAARD         73
3.   HENNING CHRISTENSEN  74
4.   KJELD J JENSEN           77
5.   ALLAN AARUP      78
6.   KJELD KJÆR           80
7.   JAN PEDERSEN        80
8.   FINN OLSEN         81
9.   JOHN ASTRUP         82 
10. ALEX BETZER          84
11. EJVIND JACOBSEN       84
12. BENNY NIELSEN       88
 

AFBUD
NIELS KIRKETERP          88
JOHN FLY              88
VAGN BACH         88

NÆRMEST FLAGET
POUL MIKKELSEN 5.91
HIGH SCORE 11 SLAG PÅ ET PAR 4 HUL
  
 

DAGENS RESULTATER
AFSLUTNINGSMATCH (HOBRO GOLFKLUB)

1. POUL MIKKELSEN      67
2. JOHN FLY         70
3. HENNING CHRISTENSEN  71
4. FINN OLSEN         75
5. JOHN ASTRUP      79
6. JENS SPANGGAARD     80
7. NIELS K KIRKETERP      81
8. ALEX BETZER        81
9. EJVIND JACOBSEN     84 
10. KJELD J JENSEN     85
11. JAN PEDERSEN     86
12. KJELD KJÆR        89 

AFBUD
BENNY NIELSEN      89
VAGN BACH             89
NÆRMEST FLAGET
JOHN FLY 4,49M
HIGHSCORE 10 SLAG PÅ ET PAR 5 HULDAGENS RESULTAT

ROLD SKOV GOLFKLUB(3 MATCH)
1. POUL MIKKELSEN    71
2. KJELD KJÆR         73
3. JOHN FLY            76
4. HENNING CHRISTENSEN  78
5. JAN PEDERSEN     79
6. JOHN ASTRUP      79
7. ALEX BETZER        80
8. EJVIND JACOBSEN     81
9. KJELD J JENSEN       84 
10. BENNY NIELSEN     90

AFBUD
FINN OLSEN        90 
JENS SPANGGAARD       90
NIELS K KIRKETERP     90
VAGN BACH         90 
NÆRMEST FLAGET
KJELD KJÆR 3,65 HUL 14

    

DAGENS RESULTAT 
RANDERS GOLFKLUB
(2 MATCH)


1. Henning Christensen 72           
2. Jens Spanggaard      75           
3. Ejvind Jacobsen           78            
4. Niels K Kirketerp         81            
5. Alex Betzer       83           
6. Poul Mikkelsen      84           
7. John Fly          84           
8. Kjeld J Jensen      84            
9. Jan Pedersen      86           
10. John Astrup      90           
11. Benny Nielsen    99            
AFBUD                   
Finn Olsen   99               
Kjeld Kjær   99                 
Vagn Bach  99                      
NÆRMEST FLAGET
Jens Spanggaard 213 cm
DAGENS HIGH SCORE
12 slag på et par 5 hulDAGENS RESULTAT

ÅBNINGSMATCH 
HOBRO GOLFKLUB

1. Niels K Kirketerp 68
2. John Astrup    72
3. Poul Mikkelsen    73
4. Benny Nielsen     74
5. Finn Olsen            76
6. Jens Spanggaard 77
7. Alex Betzer           79
8. Jan Pedersen        82
9. Kjeld J Jensen        84
AFBUD
10. John Fly                         84
11. Henning Christensen 84
12. Ejvind Jacobsen           84
13. Kjeld Kjær                     84
14. Vagn Bach                    84


NÆRMEST FLAGET:
Finn Olsen 118 cm
DAGENS HIGHSCORE:
11 slag på et par 5 hul
 

samlet resultat
2022

POUL MIKKELSEN 295
Henning Christensen   301 
John Fly               314
Niels K Kirketerp     320
Jens Spanggaard     322
Alex Betzer         323
John Astrup           326
Ejvind Jacobsen       327
Jan Pedersen      333
Kjeld J Jensen     337
Kjeld Kjær        345
Finn Olsen             348
Benny Nielsen      354
Vagn Bach          362