DAGENS RESULTAT

ROLD SKOV GOLFKLUB(3 MATCH)
1. POUL MIKKELSEN    71
2. KJELD KJÆR         73
3. JOHN FLY            76
4. HENNING CHRISTENSEN  78
5. JAN PEDERSEN     79
6. JOHN ASTRUP      79
7. ALEX BETZER        80
8. EJVIND JACOBSEN     81
9. KJELD J JENSEN       84 
10. BENNY NIELSEN     90

AFBUD
FINN OLSEN        90 
JENS SPANGGAARD       90
NIELS K KIRKETERP     90
VAGN BACH         90 
NÆRMEST FLAGET
KJELD KJÆR 3,65 HUL 14

    

DAGENS RESULTAT 
RANDERS GOLFKLUB
(2 MATCH)


1. Henning Christensen 72           
2. Jens Spanggaard      75           
3. Ejvind Jacobsen           78            
4. Niels K Kirketerp         81            
5. Alex Betzer       83           
6. Poul Mikkelsen      84           
7. John Fly          84           
8. Kjeld J Jensen      84            
9. Jan Pedersen      86           
10. John Astrup      90           
11. Benny Nielsen    99            
AFBUD                   
Finn Olsen   99               
Kjeld Kjær   99                 
Vagn Bach  99                      
NÆRMEST FLAGET
Jens Spanggaard 213 cm
DAGENS HIGH SCORE
12 slag på et par 5 hulDAGENS RESULTAT

ÅBNINGSMATCH (22/04 2022)
HOBRO GOLFKLUB

1. Niels K Kirketerp 68
2. John Astrup    72
3. Poul Mikkelsen    73
4. Benny Nielsen     74
5. Finn Olsen            76
6. Jens Spanggaard 77
7. Alex Betzer           79
8. Jan Pedersen        82
9. Kjeld J Jensen        84
AFBUD
10. John Fly                         84
11. Henning Christensen 84
12. Ejvind Jacobsen           84
13. Kjeld Kjær                     84
14. Vagn Bach                    84


NÆRMEST FLAGET:
Finn Olsen 118 cm
DAGENS HIGHSCORE:
11 slag på et par 5 hul
 

samlet resultat
2022

POUL MIKKELSEN  228
Henning Christesen   230 
Niels K Kirketerp   239
Jens Spanggaard   242
Alex Betzer       242
Ejvind Jacobsen     243   
John Fly       244
Jan Pedersen      247
John Astrup      247  
Kjeld J Jensen      252
Kjeld Kjær      256
Benny Nielsen       265
Finn Olsen           273
Vagn Bach        273